Tillbaka
Brf Stora Ängby
Föreningen består av 4 radhuslängor med totalt 37 lägenheter, 8 affärslokaler och 2 tennisbanor och ligger längs Bällstavägen mellan Islandstorget och Runstensplan.

De K-märkta radhusen, som ingår i HSB Stockholm, har helt eller delvis utgrävda källarplan och storleken (övre plan) är mellan 45 och 60 kvm.

Historik
1931 bildades HSB‐föreningen Stora Ängby och den första radhuslängan stod färdig. Så startade historien om den lilla bostadsrättsföreningen som i ”färdigt” skick kom att bestå av 37 lägenheter, 8 affärslokaler och 2 tennisbanor. Namnet fick föreningen av den närliggande Stora Ängby gård – i dagligt tal ”Ängby Slott” – med anor från 1600‐talet. Föreningen ligger i Norra Ängby och har varit ett karakteristiskt inslag i området i över 70 år.

Omtalat nybygge
Stor är föreningen inte – men omtalad! Att bygga radhus ansågs vara en modetrend 1931 och husen kom delvis i färdiga ”element”. Detta var något nytt i början av 30‐talet. 1931 stod den första  radhuslängan i kvarteret Lönnrunan vid Vereliusvägen klar. Nästa kvarter Hälsingerunan vid Ingvarsvägen stod klar redan 1932; senare kom Runkorset vid dåvarande Vällingbyvägen 1935 och Runan vid Grekfararvägen blev klar 1940. Att husen byggts vid olika tidpunkter märks i byggnationerna som skiljer sig åt – dessutom har varje länga sinsemellan olika stor boyta och planlösning.
Här har Björn Borg tränat
Runkorset som ligger vid nuvarande Långskeppsgatan innehåller två lägenheter och ett antal butikslokaler. I anslutning finns två tennisbanor som använts som träningsplats för ingen mindre än Björn Borg! Företag och butiker i längan har kommit och gått. Den äldsta butiken idag är Ängby Smycken, med försäljning av bl.a. egentillverkade smycken. Blå Koppen på hörnet mot Bällstavägen, är ett välkänt stamlokus för morgontidiga besökare.

HSB:s grundare ritade husen
30‐talet var funktionalismens tid och Stora Ängbys radhus ritades av två yngre arkitekter som blev två av ”funkisens” stora i Sverige: Sven Wallander och Uno Åhrén. Sven Wallander var initiativt agare till HSB‐rörelsen och i många år dess direktör. Som arkitekt är han känd för att ha ritat bl.a. Norra Kungstornet. Uno Åhrén, sedemera professor vid Tekniska Högskolan, ritade bl.a. högskolans kårhus.

Åter till ursprunget
Idag är radhusen med omgivningar klassade som kulturhistoriskt värdefullt område av riksintresse.

Vid ommålningen 1997 återställdes husen till mer klassiska Norra Ängby ‐ kulörer; affärslängan målades i en mild grön nyans, två av längorna i ljust gult och en i något mörkare gult. I samråd med Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet, förstås.